Künye

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın

Kuruluş Yılı: 16 Temmuz 2004

Gazete İmtiyaz Sahibi: Mehmet Öztürk

Yazı İşleri Müdürü: Serkan Arslan

Editör: Rukiye Furtuna